Sya Kraft AS

Sya Kraft AS driver et småkraftverk i Sya-vassdraget i Meldal kommune, på vestsiden av Orkla ca. 1 km sør for Meldal sentrum.

Sya Kraft AS eies og drives av tre grunneiere;
- Sigrid Johanne og Harald Skagemo
- Helga og Jon Syrstadeng
- Eli og Karl Ole Syrstadeng.

Styreleder i Sya Kraft AS er Harald Skagemo,
tlf. 950 76 400.

Kraftverket ble satt i drift 14. desember 2009, og ferdigstilles i løpet av våren 2010.

Noen nøkkeltall om kraftverket:
- Produksjonskapasitet: ca. 1600-1700 kW.
- Fallhøyde: 193 meter.
- Lenge på rørgate: 1030 meter.
- Rørdimensjon: 800 mm. indre diameter.

Til høyre kan du se bilder fra byggeprosessen og drift av kraftverket. klikk i øverste høyre hjørne av bildet for å få opp billedgalleriet i fullskjerm-modus. Det må til for å se hele bildene.